As de CupeCele patru suite ale Tarotului, simbolizate de cupe, bâte, spade și monede, sunt descrieri imagistice ale  experiențelor în patru dimensiuni diferite sau sfere ale vieții. Ca și în cazul celor patru elemente ale filozofiei  elene, despre care se credea odată că reprezintă originea tuturor lucrurilor, cele patru suite semnifică toate  fațetele experiențelor de viață. Într-un sens, Arcanele Minore dezvăluie în detaliu și la un nivel mult  mai personal călătoria arhetipală portretizată de cele 22 de Arcane Majore.

Fiecare suită poate fi împărțită în două grupe, cărțile numerotate, câte 10 în fiecare suită, și cărțile de  curte, câte patru de fiecare. Cărțile numerotate oferă informații despre experiențele obișnuite ale vieții, evenimentele, relațiile cu  ceilalți și diversele stări mentale și sentimente.

Cărțile de curte reprezintă mai degrabă tipuri de caractere sau dimensiuni ale anumitor sfere ale vieții,  care pot fi portretizate ca figuri umane. Cu toate că par ierarhizate, aceste personaje au de fapt valori egale, puterea lor diferită indicând de fapt gradul de consolidare în lumea reală. Pajii celor patru suite sunt imaginea tinereții și a începuturilor delicate, Cavalerii reprezintă faza adolescentină a tinereții, a întrebărilor, energiei și  experimentului. Reginele din toate cele patru suite sunt imaginea stabilității, a receptivității și a calităților suitei din care fac parte. În privința regilor, aceștia ilustrează dinamismul, caracterul și calitățile de conducere  caracteristice fiecărei suite.

Caracterele arhetipate ale cărților de curte nu descriu doar calitățile unor bărbați și femei ci și calitățile și energia masculină și feminină de la un nivel mult mai profund.

Suita Cupelor

Corespunde anticului element al apei din care se spune că a apărut viața. Apa este fluidă, schimbătoare și eluzivă, totuși reală și puternică în felul ei ca piatra. Cele 14 cărți ale suitei descriu evoluția sentimentelor pe parcurusul vieții, felul în care ni se schimbă emoțiile prin experiențele umane.

Suita Bâtelor

Corespunde anticului element al focului care se spune că a apărut spontan de nicăieri și poate transforma totul fără ca el însuși să poată fi schimbat. Focul este volatil, nici solid nici lichid, schimbător de forme, dar un catalizator care reduce obiectele la componentele lor de bază, transformându-le natura.

Suita Spadelor

                        Corespunde anticului elemen al aerului care, fiind invizibil, se credea că ar fi fost suflarea spiritului care a conceput ideea creației, înainte de a se manifesta. Astfel, elementul aerului simbolizează tărâmul minții, capacitatea de conceptualizare și abstractizare care precede orice act de creație și care dă structură și sens vieții. Spada, cu două tăișuri, descrie puterea ambivalentă a minții, care poate penetra cu acuitate cea mai întunecată și de neînțeles situație.

Suita Monedelor

                        Corespunde anticului element al pământului, clisa esențială din care ne-am format și în care ne întoarcem în cele din urmă. Pământul este începutul și sfârșitul nostru, iar experiența trupului nostru este experiența originară, înainte de apariția oricărui sentiment sau imagini. Moneda de aur simbolizează nu numai banul ci, într-un sens mai profund, simțul propriei valori și ceea ce prețuim în viață.

                     Potrivit vechilor folozofi, natura umană reunește toate cele patru elemente, la nivel interior cu toții posedăm cele patru dimensiuni ale vieții și avem patru modalități diferite de adaptare la acestea. Cu toții resimțim aceste patru dimensiuni ale vieții, iar experiențele noastre sunt arhetipale. Evoluția relațiilor interumane, de exemplu, este o cărare bine bătătorită, cu toate acestea avem sentimentul că suntem primii care ne simțim într-un anumit fel.