Informații despre site

Site-ul web TarotExpert.ro este deținut de Anca Dumitrescu și administrat prin intermediul Anca F. Dumitrescu Persoană Fizică Autorizată.

Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului București:  F40/1864/30.10.2017; CUI: 38419902

Site-ul TarotExpert oferă informații din sfera astrologiei precum și din alte domenii conexe și se adresează persoanelor cu vârste de peste 18 ani.

Servicii oferite

Publicare de articole în domeniul astrologiei

Consultații astrologice

Acceptarea condițiilor

Utilizarea site-ului TarotExpert.ro și accesul la serviciile oferite reprezintă acceptarea din partea utilizatorilor a termenilor și condițiilor de confidențialitate detaliate mai jos, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora.

Utilizatorii va avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru folosirea site-ului, pentru a le putea consulta in orice moment.

TarotExpert.ro își rezervă dreptul de a actualiza și/sau revizui Termenii și Condițiile în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Drepturile de autor

Informațiile publicate pe TarotExpert.ro aparțin site-ului, prin urmare aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris acordat în prealabil de reprezentantul legal al site-ului. Nerespectarea acestor condiții se pedepseste conform legislației în vigoare.

Politica de confidenţialitate

TarotExpert.ro prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră online conform Regulamentului general privind protecția datelor al UE din 2016/679, intrat în vigoare pe 25 mai 2018. Prin punerea la dispoziție a datelor personale, online, utilizatorii sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a TarotExpert.ro.

În conformitate cu acest regulament, TarotExpert respectă următoarele drepturi ale utilizatorilor:

  • dreptul de acces la date;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul la opoziție;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.